สมาร์ทโปร

ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด

ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด

เครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ : Air Do X Engraver System & Air Do S Engraver System

ขนาด : 7 X 3 CM

น้ำหนัก : 160 กรัม

รหัสชิ้นส่วน : ADEGHP2_MOD

ท่ออ่อน : 1.1 เมตร, ID 2 mm. และ OD 4 mm

ลูกสูบ: 13 กรัม และ 6.5 กรัม 2 ชุด

สปริง : สปริงแข็ง 2 ชิ้น

ราคาปกติ
$220
ราคาขาย
$290
$220
ราคาปกติ
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
จัดส่งฟรี & คืนฟรี
รับประกันซ่อมหรือเปลี่ยน

ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด
 • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery ด้ามจับระบบแกะสลัก SmartPro Air Do H2 ครบชุด