สมาร์ทโปร

SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key

SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key

Air Do Universal Collets is designed to be used with any Air Do Handpieces using a special SPH3 inner shaft. These collets can also be used some common engraving brands handpieces in the market.

Compatible Machine: Air Do Engraver System

Compatible Air Do Handpiece: SmartPro SPH3 Handpiece & common brands

Compatible Gravers (Blades): 3.5mm

Measurement: 0.9 X 2.7 CM

Weight: 50 gram

Part Code: HPC3.5_C

ราคาปกติ
$35
ราคาขาย
$70
$35
ราคาปกติ
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
จัดส่งฟรี & คืนฟรี
รับประกันซ่อมหรือเปลี่ยน

SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System Universal Collet 3.5mm 6 Pcs Set with Allen Key