ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อตกลงนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2021

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อตกลง", "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้ smartproinstrument.com ("ไซต์") ที่ดำเนินการโดย Smartpro Instrument Co., Ltd. ("เรา", "เรา" หรือ "ของเรา "). ข้อตกลงนี้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายสำหรับการใช้งานไซต์ของคุณที่ smartproinstrument.com

โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเยี่ยมชมหรือเรียกดูไซต์ หรือให้เนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ แก่ไซต์ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ถูกกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา
เว็บไซต์และเนื้อหา คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงานดั้งเดิมเป็นของ Smartpro Instrument Co., Ltd. และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ

การสิ้นสุด
เราอาจยุติการเข้าถึงไซต์ของคุณโดยไม่มีสาเหตุหรือคำบอกกล่าว ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณถูกริบและถูกทำลาย บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรรอดพ้นจากการยุติจะคงอยู่ต่อไปตามการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบทบัญญัติการเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย และข้อจำกัดความรับผิด

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น
ไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์บุคคลที่สามที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดย Smartpro Instrument Co., Ltd.

Smartpro Instrument Co., Ltd. ไม่มีการควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อตกลงนี้ (และกฎ นโยบาย หรือแนวปฏิบัติเพิ่มเติมใดๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิง) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยไม่มีผลต่อหลักการขัดกันของกฎหมาย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้
เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขหรือแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยการโพสต์ข้อกำหนดที่อัปเดตบนเว็บไซต์ การใช้งานไซต์ต่อไปของคุณหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่

โปรดทบทวนข้อตกลงนี้เป็นระยะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อตกลงนี้ อย่าใช้ เข้าถึง หรือเข้าถึงไซต์ต่อไปหรือยุติการใช้งานไซต์ทันที

ติดต่อเรา
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อเรา