สมาร์ทโปร

SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets

SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets

Air Do SPH3 Handpiece Inner Shaft can be used with any model of Air Do Handpiece. This shaft is compatible with universal collets

Compatible Machine: Air Do Engraver System

Compatible Air Do Handpiece: SmartPro Handpiece

Compatible Gravers (Blades): 2.5mm & 3.5mm

Weight: 30 gram

Part Code: HPS_ALT_C

ราคาปกติ
$30
ราคาขาย
$40
$30
ราคาปกติ
ราคาต่อหน่วย
ต่อ 
จัดส่งฟรี & คืนฟรี
รับประกันซ่อมหรือเปลี่ยน

SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets
  • โหลดรูปภาพลงในเครื่องมือใช้ดูของ Gallery SmartPro Air Do Engraving System New Inner Shaft for universal SPH3 Handpiece Collets